Dự án trộn bột

  • Flour Blending

    Trộn bột

    Đầu tiên, chất lượng khác nhau và các loại bột khác nhau được sản xuất trong phòng xay xát được gửi đến các thùng chứa khác nhau thông qua thiết bị vận chuyển để lưu trữ.